אוסף שעורים נפלא של מו"ר ראש הישיבה בנושא אמונה ובטחון שעורי חובה לכל יהודי הרוצה להתחזק במצוות בין אדם לחבירו ובין אדם למקום הוקלט בישיבת עטרת חכמים בחולון
אין לנו על מי להשען רק על אבינו שבשמיםאמונה|בטחון|אמונה ובטחון|הכל מהשמים,|רק בורא עולם|לבטוח בה'|חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה|לא רואה כאן בני אדם רק את ה' יתברך|להתחזק באמונה|ברוך דיין האמת|אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן גוזרים מלמעלה
דף הבית של מוסדות הרב רבי כאן מתמא מגוון שעורים ענק בווידאו ה MP3, וכן ספרים ומאמרים של ראש הישיבה ורבני הישיבה